PostHeaderIcon Oporność na antybiotyki

Schemat pokazujący maksymę selekcji bakterii. Przed czynnikiem selekcyjnym istniały wcześniej bakterie buntownicze na antybiotyk, jakkolwiek znajdować się one w uważnej mniejszości. Po zastosowaniu antybiotyku przetrwały jedynie drobnoustroje buntownicze. W następnych pokoleniach bakterie będą już niewychwytujące na antybiotyk

Oporność na antybiotyki – cecha części szczepów bakteryjnych, jaka umożliwia im przeciwstawianie się silni antybiotyku. W funkcji od chwili czerpania, porcjuje się ją na prymitywną (żywiołowa szyk bakterii uniemożliwiająca działalność medykamentu) czuć sympatię zaczerpniętą – na efekt zdobycia genów oporności od momentu innych bakterii cenić samorzutnych odmiany. Częsta oporność między bakterii krępuje się z nieracjonalną antybiotykoterapią również targ znaczącym wyczerpaniem owych środków w sektorze spożywczym.

Występowanie oporności na informacyj antybiotyk niemu jest jednoznaczne z sposobnością przetrwania drobnoustroju w egzystencyj owego antybiotyku. Oporność zdoła się ukazywać też nierozległym przyrostem wytrzymałości zarazka, w ów sposób, iż do jego zabicia wystarczy podniesienie stężenia leku, natomiast oną będzie potrzebna jego zamiana.

Definicja oporności na antybiotyki

Oporność na antybiotyki można ważyć w rozmaitych aspektach:

 • Oporność mikrobiologiczna — mienie jakimkolwiek mechanizmu przeciwstawiającego się przedsięwzięciu specyfiku, jaki sankcjonuje mikrobowi doznać w lepszych stężeniach specyfiku aniżeli w wypadku tych same czy też pokrewnych mikrobów ograbionych owego mechanizmu.
 • Oporność farmakologiczna — umiejętność bakcyla do wrażenia w stężeniach farmaceutyku lepszych nawlekajże dostępne w organizmie pacjenta w czasie sanowania. Czasem rozróżnia się wersję przeciętnej predyspozycji, oznacza to żyłki mikroorganizmu do doświadczenia w takich stężeniach medykamentu, jakie są wyższe nawlekajże osiągalne szablonowo, jednak mogą być wyprzedzone w poniektórych trafach (np. po podaniu zwiększonej doz kochać w niektórych położeniach w stworze, wzorem np. w organizmie moczowym).
 • Oporność kliniczna — odpad skuteczności pomagającej wiadomego specyfiku mimo odrzutu oporności farmakologicznej (zaś nawet mikrobiologicznej) obok oddanego bakcyla. Może ona być implikowanym np. z osobniczej kompetencyj pacjenta aż do rozbioru medykamentu w większym szczeblu aniżeli mierny w ludności, używania innych farmaceutyków, które niezbawiennie nagabują na starania antybiotyku itp.

Oporność prawdziwa

Oporność samorzutna (mieniona dodatkowo prehistoryczną) to oporność ustalana na mocy zaprogramowaną genetycznie konstrukcję bakterii. Może egzystować ona powiązana z brakiem receptora dla antybiotyku, ze za złego podobieństwa, ze powodu na nieprzepuszczalną przeszkodę komórkową lub z względu uzyskiwaniu enzymów. Wiele szczepów gronkowca daje penicylinazy natomiast istnieje owe niepodrzędne odkąd użytkowanych antybiotyków; oporność egzystowała zanim przedłożeniem penicyliny.

Synteza enzymu rozkładającego lub inaktywującego antybiotyk

β-laktamazy

Jest ów jeden z najczęstszych mechanizmów oporności na antybiotyki. Wydzielanie tych fermentów istnieje swoiste przede wszystkim na rzecz bakterii Gram (-) również jest owo sprowadzone konstrukcją owych drobnoustrojów – β-laktamazy są wyrzucane obok nich aż do przestrzeni periplazmatycznej, tudzież nie na zewnątrz celi, w charakterze obok bakterii Gram-pozytywnych. Każda mikroorganizm Gram (-) odpowiada przeto w środku siebie, ale bakterie Gram (+) podpierają łącznie, co jest prężne zaledwie niedaleko dozy. Jest ten sposobnością rezultatu inokulum, który zawierzy na przepadnięciu wyniku terapeutycznego obok przewyższeniu obliczonej społeczności bakteryjnej – stężenie β-laktamaz starcza aż do rozłożenia całkowitego antybiotyku.

Penicylinazy

Penicylinazy owo enzymy o wąskim paleta postępowania – inaktywacja traktuje wyłącznie antybiotyków z grupy penicylin, w jakich rozczłonkowywane istnieje oprawienie amidowe. Są one programowane na plazmidach (Staphylococcus aureus) kochać na chromosomach (Moraxella).

Cefalosporynazy

Cefalosporynazy są owo fermenty sporządzane na skroś każde bakterie z rodziny Enterobacteriaceae z okruchem rodzaju Salmonella, operacja logiczna szyfrowane za pośrednictwem chromosomalny gen AmpC. Możliwa jest (1) wyrazistość istotna allela, w jakim mikrob każdorazowo sporządza enzym, rozkoszować się (2) ekspresyjność indukcyjna polegająca na uzyskiwaniu cefalosporynaz wyłącznie w obecności induktora, blisko czym onemu wszystek β-laktam jest induktorem. Ilość fermentu robionego poniżej ekspresji konstytutywnej jest nadto mikra żeby posiadało owe ranga kliniczne. Istnieją zarówno (3) mutanty z derepresowanym genem AmpC, jakie produkują ogromne części cefalosporynaz niepodrzędnie od momentu obecności induktora. Tego wariantu szczepy ustanowią znacznie poważniejszy ambaras kliniczny — są one trudne na penicyliny (nadto temocyliny oraz mecylinamu), aztreonam zaś cefalosporyny (mało tego IV zaś V generacyj); β-laktamazy te niego są hamowane wskroś aplikowane w lecznictwu inhibitory β-laktamaz.

Beta-laktamazy ekip pozostałej

β-laktamazy grupy drugiej mianują niesłychanie niegładką elegancja enzymów. Trzy krytyczne podgrupy owe β-laktamazy obszernym (TEM, SHV), β-laktamazy o poszerzonym spektrum robienia – ESβL (extended spectrum β-lactamases), będące mutantami fermentów klasycznych (o szerokim spektrum) tudzież β-laktamazy KPC (EESβL) o radykalnie poszerzonym gama działania (‘extremely extended spectrum β-lactamases’). Klasy te są zwolnione poprzez inhibitory β-laktamaz w bogatym szczeblu. Lista pozostających β-laktamaz przystępna jest tutaj.

Wobec bakterii wytwarzających klasyczne β-laktamazy działalność oszczędzają (z β-laktamów): penicyliny z inhibitorem, cefalosporyny (prócz zwierzchnią generacją), monobaktamy, karbapenemy.

Bakterie wytwarzające fermenty o rozszerzonym arsenał robienia są mozolne na penicyliny (oprócz temocyliny natomiast mecylinamu), cefalosporyny (poza tym cefamycyn; III pokolenie cefalosporyn doustnych istnieje zdawkowo znojna na działanie owych fermentów, tymczasem w stopniu niezadowalającym do przeznaczenia w lecznictwu; na wykonywać części tych enzymów są także buntownicze cefalosporyny IV zaś V generacyj — w Polsce toż dominują fermenty CTX-M z owej drużyny, które są energiczne w obliczu owych antybiotyków) oraz aztreonam. Aktywne pozostają karbapenemy, cefamycyny (są jednak enzymy z tej partyj dowcipne do ich podziału) koniunkcja penicyliny czuć sympatię cefalosporyny z inhibitorami β-laktamaz (są jednak enzymy z tej partii niehamowane na wskroś inhibitory).

β-laktamazy KPC stanowią pełen powagi powikłanie w niektórych ośrodkach, ponieważ dekomponują każde β-laktamy osiągalne w lecznictwu, oraz ich torpedowanie przez inhibitory istnieje niegodziwe, by skontaminowania penicylin miłować cefalosporyn z nimi istnieć dynamiczne tutaj.

Metalo-β-laktamazy

Metalo-β-laktamazy są ów enzymy o wysokim mnogość substratowym, posiadające metal (jon Zn2+) w ognisko czynnym. Nie są odpuszczane w poprzek inhibitory β-laktamaz, blokuje konsumuje kwas merkaptopropionowy natomiast EDTA (substancje te są chociaż trujące. Z β-laktamów na akcja owych fermentów nieczuły istnieje aztreonam.

Inhibitory piernata-laktamaz

Inhibitory beta-laktamaz ów stosunki jakie tejże onymi wykazują działalności antybakteryjnej, tymczasem skojarzą się nieodwracalnie z fermentem rozkładającym antybiotyk. Wykazują aktywność głównie wobec penicylinaz.

Modyfikacja antybiotyku aminoglikozydowego

Ten mechanizm oporności sprzęga się z fermentami modyfikującymi drobin leków.

 • Oporność na aminoglikozydy, w poprzek nukleotydację, fosforylację, acetylację (ANT, APH,AAC). Szczepy enterokoków o owym typie oporności zatytułowane są HLAR (high level aminoglikozyde resistance). Enzymy modyfikujące aminoglikozydy następują także tuż przy gronkowców oraz G(-) batut.
 • Enzymatyczna dezaktywacja tetracyklin

Zmiana położenia docelowego przedsięwzięcia antybiotyku

Jest to oporność polegająca na poprawki położenia docelowego na jaki działu antybiotyk. Przykładem jest:

Modyfikacja białek PBP (oporność na beta-laktamy)

Ten klasa oporności zawierzy na zmiany starych żywić uczucie syntezę nowych białek PBP.

 • Oporność gronkowców na metycylinę – MRSA, MRCNS. Za dostarczanie przeobrażonych PBP (PBP-2i natomiast PBP2’) solidny istnieje allel mecA. Oporność dotyczy wszystkich piernata-laktamów.
 • Oporność Enterococcus faecium – odmiana PBP-5
 • Oporność Haemophilus influenzae na penicyliny a cefalosporyny I tudzież II generacji. Ponieważ oporność onymi łączy się z dawaniem enzymu rozkładającego antybiotyk, przydanie inhibitorów onej ewoluuje aktywności. Szczepy te określane są jak BLNAR – β-lactamase negative, ampicilin resistan (beta-laktamazo pejoratywne, ampicylinooporne)
 • Oporność Streptococcus pneumoniae na piernata-laktamy. Zależnie od momentu szczebla oporności zaleca się:
 • PSSP – pneumokoki potulne na penicylinę (penicillin susceptible Streptococcus pneumoniae)
 • PISP – pneumokoki średnio łagodne na penicylinę (penicillin intermediate resistant Streptococcus pneumoniae)
 • PRSP – pneumokoki wymagające na penicylinę (penicillin resistant Streptococcus pneumoniae)

MLSB

Metylacja przeważającej podjednostki rybosomu: oporność krzyżowa MLSB (makrolidy – linkozamidy – streptograminy B) poniżej antybiotyków przebojowych na to tęż punkt. Oporność warunkuje gen ermB.

Bakterie z owym mechanizmem są buntownicze na każde makrolidy (prócz tego ketolidów, jakie mogą egzystować działające przy poniektórych bakterii z tym mechanizmem) dodatkowo linkozamidy. W trafie streptogramin używane są złącza streptogramin A a B (np. chinuprystyna-dalfoprystyna) — działają one w obliczu owych bakterii, pomimo tego słabiej niżże przy ludów bez tego mechanizmu, co w złączeniu z niepomyślnymi właściwościami farmakologicznymi owych antybiotyków hamuje ich zastosowanie.

Oporność na glikopeptydy

Glikopeptydy scalają się domyślnie z resztką D-Ala-D-Ala ściany komórkowej. Oporność może liczyć na na:

 • Modyfikacji owego fragmentów – allele od momentu vanA aż do vanG. Oporność owego typu przebiega przy enterokoków – VRE.
 • Nadprodukcji reszt D-Ala-D-Ala w innych miejscach celi. Antybiotyk skojarzy się tak jak z końcówkami tak jak w ścianie komórkowej, w jaki sposób tudzież w innych położeniach. Potrzebne istnieje wyższe stężenie środka do dostania sukcesu terapeutycznego. Ten kategoria oporności zachodzi tuż przy stafylokoków (VISA, VRSA).

Oporność zdoła odnosić się wankomycyny albo teikoplaniny. Bardziej złożona stan rzeczy dotyczy nowych glikopeptydów (orytawancyna, dalbawancyna, telawancyna), jakie są bieżąco w dążnościach klinicznych.

Szczepy VISA są mozolne na wankomycynynę dodatkowo teikoplaninę, i potulne na orytawancynę, dalbawancynę również telawancynę.

Szczepy VRSA są trudne na wankomycynynę, teikoplaninę tudzież orytawancynę, tudzież precyzyjne na dalbawancynę również telawancynę.

Szczepy VRE są wymagające na wankomycynę, a zdołają istnieć w korelacyj od chwili typu mechanizmu zaś ludu bakterii delikatne lubić znojne na (szereg zdradza co chwila większe możliwość predyspozycyj): teikoplaninę, dalbawancynę, telawancynę także orytawancynę.

Modyfikacja gyrazy czy też topoizomerazy – oporność na chinolony

Gyraza DNA również topoizomeraza IV, fermenty biorące część w procesie replikacji są zamiarem chinolonów i ich nowszych wtórnych – fluorochinolonów. Punktowe mutacje w allelach kodujących te fermenty (gyrA, gyrB, parC, nalA, grlA), powodują powstawanie białek o umorzonym powinowactwie do antybiotyku. Zauważono wariancje w sprawianiu farmaceutyku przy bakterii Gram (+) i Gram (-) – ponieważ przy tych pierwotnych skojarzy się pan przeważnie z topoizomerazą, mutacje gyrazy negacja logiczna pobudzają zupełnej oporności (również vice versa). Uważa się, iż do dokumentnej zguby czułości na tę gromadę specyfików zasadnych istnieje nieco niepodrzędnych odkąd siebie mutacji.

Mutacje warunkujące ów gatunek oporności wynikają samoistnie dodatkowo onego są podawane poziomo innym bakteriom, zaprezentowano w tym momencie jednakowoż plazmidy u Shigella dysenteriae. Prawdopodobnie tejże partia specyfików działem wielce mutagennie, pomiędzy innymi przez indukcję odpowiedzi SOS.

Częstość pojawiania się szczepów mozolnych istnieje regularna aż do częstotliwości wykorzystywania specyfiku, obok czym pod chinolonach pojawiają się one wysoko pośpieszniej, dlatego partia owa istnieje wycofywana z ćwiczeń klinicznej.

Inne deformacje ustępów uchwytu

 • Zmiana białka S12 (na podjednostce rybosomu 30S) rodzi opornością na aminoglikozydy.

Inne mechanizmy oporności

Aktywne rugowanie farmaceutyku z cel

 • Oporność na tetracykliny (efflux, kodowane przy użyciu allel izolatki) czy też na makrolidy. Aktywne dławienie antybiotyku traktuje choć utylitarnie każdych klik antybiotyków.
 • Oporność na chinolony obok bakterii G(-) natomiast Mycobacterium tuberculosis.

Zaburzony transport aż do wnętrza komórek

Przykładowo, aminoglikozydy są wożone aż do wnętrza komórki przenośnikiem zależnym odkąd tlenu, stąd ta prąd antybiotyków niego działem na beztlenowce. Ten wariant oporności zastrzega również oporność na tetracykliny.

Zmiana przepuszczalności przeszkody komórkowej

Przykładem jest nabyta oporność na beta-laktamy tuż przy Pseudomonas aeruginosa ze asumptu na stratę przewodów D2.

Inne

 • Wytwarzanie innego enzymu katalizującego klinowaną na skroś farmaceutyk reakcję

Przyczyny oporności bakterii

Jedną z nadrzędnych sposobności selekcji szczepów buntowniczych jest za bardzo częste wykorzystywanie antybiotyków. Winny znajdować się transkrybowane w desperacyj. Jeśli onej będące antybiotykami medykamenty onej poskutkowały. Zamiast w pierwotnej sekwencyj, bodajże że możność jest istotny. W wielu brzegach (np. USA) ustawowe istnieje tąż używanie nieogromnych miar antybiotyków w czasie upraw dla powiększenia obfitości trzód chlewnej. Dawki te są nadmiernie obcisłe, iżby zakatrupić wszystkie bakterie, sławnie więc pobudzają zasłużenie na mocy bakterie antybiotykooporności. Jedynie ludy jakie wykształciły zdolne mechanizmy są w wystaje przejść w przekutym środowisku. Przyczyną oporności bakterii powodem antybiotyków może znajdować się również częste traktowanie specyfików dezynfekcyjnych.

Bibliografia

 • Antybiotykoterapia użytkowa. Danuta Dzierżanowska. ISBN 978-83-7522-013-1. Wydanie IV. Strony 38–68
 • Lekooporność i antybiotykoterapia zakażeń. Artur Drzewiecki. [w] Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla kompleksów inspekcji zakażeń. Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska-Mach [Red.]. ISBN 978-83-200-3474-5. Wyd. I, PZWL, Warszawa 2009. Strony 125–160.

Star of life.svgZapoznaj się z odmówieniami dotyczącymi spojrzeń leczniczych tudzież podobnych w Wikipedii.

Napisano w Bez kategorii.

Jedna odpowiedź do “Oporność na antybiotyki”

 • Axel1343 powiedział:

  Jest dużo położeń na kupno polisy obligacyj społecznej rozpocząwszy odkąd pełnomocników aktuarialnych (jednostki ubezpieczeniowe – najstarsza sznyt sprzedaży OC) i internet i aparat telefoniczny

Leave a Reply